مدیو سوال

پذیرش نیرو در آموزش و پرورش

پذیرش نیرو در آموزش و پرورش مبتنی بر بومی گزینی است

به گزارش مدیو سوال به نقل از استان همدان، علی اصغر فانی در شورای اداری شهرستان کبودرآهنگ که به نمایندگی…