مدیو سوال

عملکرد آموزش و پرورش در سال 94

آموزش و پرورش با دستی پر در دولت تدبیر و امید

هشتم شهریور ماه و هفته بزرگداشت دولت بهانه ای شده است تا خبرگزاری ایرنا به بررسی عملکرد و اقدامات وزارت…