مدیو سوال

توانمندسازی نیروهای انسانی در دستور کار قرار دارد

توانمندسازی نیروهای انسانی در دستور کار قرار دارد

فرشید ارمیان اظهار کرد: برگزاری سی و دومین مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر کشور با تلاش های گسترده عوامل اجرایی…