مدیو سوال

اخبار استخدامی آموزش و پرورش

خبر ۴ مهر ۹۵ – استخدام ۲۰ هزار نفر سالجاری در وزارت آموزش و پرورش

۲۰ هزار نفر سالجاری در وزارت آموزش و پرورش استخدام می شوند….