مدیو سوال

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش

توانمندسازی نیروهای انسانی در دستور کار قرار دارد

فرشید ارمیان اظهار کرد: برگزاری سی و دومین مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر کشور با تلاش های گسترده عوامل اجرایی…

شایسته سالاری در انتخاب مدیران آموزش و پرورش

رئیس اداره آموزش و پرورش سرچهان با اشاره به فضای آرام حاکم بر جامعه فرهنگیان گفت : شایسته سالاری در…