مدیو سوال

نمونه سوالات کامل آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دانلود-نمونه-سوالات-کامل-آموزگار-ابتدایی-استخدامی-آموزش-و-پرورش

طبق روال چندین ساله و ابراز لطف دوستان و رضایت از مجموعه های کمک آموزشی مدیو سوال، امسال نیز باتوجه به تغییرات گسترده ، مجموعه مناسب شغل آموزگار ابتدایی برای رشته های مجاز این شغل آماده و برای دانلود داوطبین عزیز قرار داده ایم .

– این مجموعه [ بسته جامع آمادگی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش شغل آموزگار ابتدایی ] حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای شغل آموزگار ابتدایی بوده و { حاوی سوالات حیطه عمومی ، حیطه اختصاصی و حیطه تخخصی طبق دروس آزمون امسال برای شغل آموزگار ابتدایی } می باشد.

+ — با توجه به متن آزمون استخدامی آموزش و پرورش آزمون کتبی آموزگار ابتدایی امسال در سه بخش حیطه عمومی و اختصاصی و تخصصی خواهد بود که شامل و به شکل زیر خواهد بود

 حیطه عمومی : تاریخ و فرهنگ تمدن  ، تعلیم و تربیت اسلامی ، معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی ، دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی ، توانایی های عمومی و ذهنی

دروس آزمون حیطه اختصاصی شامل  اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش ، روش‌ها و فنون تدریس ،روانشناسی تربیتی ،سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

بخش حیطه اختصاصی نیز شامل مفاهیم پایه متون و روش‌های یاددهی قرآن و هدیه‌های آسمانی دوره ابتدایی ،مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی ریاضی دوره ابتدایی ،مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی  ، مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی فارسی دوره ابتدایی ،مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

بسته جامع آمادگی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش شغل آموزگار ابتدایی

+ نکته : توضیحات و مفاد و منابع آزمون امسال دارای توضیح مفصلی هست که ما برای شلوغ نشدن توضیحات بسته بصورت مختصر بالا درج کردیم . برای اطلاع از مفاد دقیق و ریز منابع میتوانید مطلب [ دروس و منابع آزمون استخدامی امسال شغل آموزگار ابتدایی ] رو مطالعه کنید . برای مشاهده اینجا را کلیک کنید

 

– پس شما هم اکنون با دانلود و مطالعه این مجموعه نمونه سوالات کمک آموزشی سایت میدیو سوال دیگر نیازی به مطالعه مجموعه های بی کیفیت سایت های غیر معتبر دیگر نخواهید داشت. این نکته را در یادآور می شویم که نمونه سوالات این مجموعه طبق دروس آزمون امسال بوده و مجموعه آموزشی برای کلیه رشته های مورد پذیرش در ردیف شغلی آموزگار ابتدایی مورد استفاده می باشد.ضمناً نمونه سوالات و تست های موجود در این بسته از منابع مختلف ( سال های قبل ، دروس دانشگاهی و تحصیلی و آموزش و پرورش و… ) تهیه و گردآوری شده است و حاوی محتویات زیر می باشد.

+ محتویات بسته شغب آموزگار ابتدایی شامل

۱ – بخش اول : نمونه سوالات  و جزوات حیطه عمومی :

+ ۴۰   نمونه سوال  خدمات متقابل ایران و اسلام با جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۵۵ نمونه سوال سعود چهل ساله به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۷۰۰ نمونه سوال تعلیم و تربیت به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۱۰ نمونه سوال  همرزمان حسین به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۴۰ نمونه سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن به همراه جواب
( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۷۲۰ نمونه سوال معارف اسلامی ( استخدامی ) به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۱۰ نمونه سوال  قانون اساسی به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی )
+ ۳۳۰ نمونه سوال قانون اساسی و اطلاعات عمومی ( استخدامی ) به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۸۵    نمونه سوال وصیت نامه امام خمینی به همراه جواب
( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۷۲۰ نمونه سوال وصیت نامه ، اعتقادات و نظرات امام خمینی ( استخدامی ) با جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۱۰ نمونه سوال  بیانه گام دوم انقلاب به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۸۰۵ نمونه سوال  هوش و استعداد (استخدامی) به همراه جواب
( آموزگار ابتدایی ) (تست)

+ جزوه خلاصه همرزمان حسین ( آموزگار ابتدایی ) (جزوه )
+ جزوه خلاصه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن [۳ جزوه] ( آموزگار ابتدایی ) (جزوه )
+ جزوه خلاصه جزوه نکات مهم عقیدتی سیاسی ( آموزگار ابتدایی ) (جزوه )
+ جزوه خلاصه خدمات متقابل ایران و اسلام ( آموزگار ابتدایی ) (جزوه )
+… همه منابع اصلی معرفی شده دروس حیطه عمومی ( رایگان )

۲ – بخش دوم : نمونه سوالات  و جزوات اختصاصی :

+ ۳۲۰ نمونه سوال  اسناد و قوانین آموزش و پرورش با جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۵۶۵ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۷۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۵۳۵ نمونه سوال  سنجش و اندازه گیری به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)

+ جزوه خلاصه نکات مهم اسناد و قوانین آموزش و پرورش ( آموزگار ابتدایی ) (جزوه )
+ جزوه خلاصه فنون تدریس دکتر شعبانی  ( آموزگار ابتدایی ) (جزوه )
+ جزوه خلاصه فنون تدریس دکتر فتحی آذر ( آموزگار ابتدایی ) (جزوه )
+ جزوه خلاصه کتاب روانشناسی تربیتی ( آموزگار ابتدایی ) (جزوه )
+ جزوه خلاصه خلاصه روانشاسی تربیتی دکتر سیف ( آموزگار ابتدایی ) (جزوه )

+… همه منابع اصلی معرفی شده دروس حیطه اختصاصی ( رایگان )

 

۳ – بخش سوم : نمونه سوالات حیطه تخصصی :

+ ۲۳۰ نمونه سوال  آموزش نهج القرآن و هدیه های آسمانی با جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۷۵ نمونه سوال راهنمای معلم ریاضی (پایه اول) به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۱۵ نمونه سوال راهنمای معلم ریاضی (پایه ششم) به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۵۴۵ نمونه سوال  ریاضی (استخدامی ) به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۸۰ نمونه سوال  راهنمای معلم علوم تجربی ( دوم ، چهارم ، ششم ) با جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۱۰ نمونه سوال  راهنمای معلم فارسی (پایه اول) به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۸۰   نمونه سوال راهنمای معلم فارسی (پایه چهارم) به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۱۳۵ نمونه سوال راهنمای معلم فارسی (پایه ششم) با جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۵۵۰ نمونه سوال  ادبیات (استخدامی) به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)
+ ۴۷۰ نمونه سوال راهنمای معلم اجتماعی (پایه پنجم و ششم) به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) (تست)

+… همه منابع اصلی معرفی شده دروس حیطه تخصصی ( رایگان )

۳ – بخش چهارم : اصل دفترچه تخصصی آموزگار ابتدایی سوالات سالهای گذشته :

+ ۶۵   سوال تخصصی آموزگار دوره ابتدائی ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۷) با جواب
+ ۶۵   سوال تخصصی آموزگار دوره ابتدائی
( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶ ) با جواب
+ ۶۰   سوال تخصصی آموزگار دوره ابتدائی
( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۹ ) بدون جواب
+ توجه : تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامپیوتر یا تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .

+ این مجموعه با توجه به محتویات ، کامل ترین مجموعه موجود می باشد که جهت آزمون امسال آموزش و پرورش و رشته شغلی آموزگار ابتدایی ( کامل ) آماده و برای مطالعه قرار داده شده است.

دیدگاه‌ها (0)

  • از درج مشکلات در دیدگاه ها پرهیز کنید.
  • برای مطرح کردن مشکلات از قسمت تماس با ما اقدام کنید.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*