مدیو سوال

میزان سهمیه استان اردبیل در استخدامی آموزش و پرورش

سهمیه استان اردبیل در استخدامی آموزش و پرورش

به گزارش ام ای یو دی سوال به نقل از خبرگزاری فارس از اردبیل، صابر سپهری عصر امروز در نشست…