مدیو سوال

متولی برگذاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش مشخص شد

متولی مشخص شد – برگزاری این آزمون با سازمان سنجش است

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه امضای تفاهم‌نامه با سازمان زندان‌ها در خصوص زمان دقیق برگزاری آزمون استخدامی…