مدیو سوال

متن کامل آگهی استخدامی وزارت آموزش و پرورش 96

متن آگهی استخدامی وزارت آموزش و پرورش ۹۶

به حول و قوه الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط…