مدیو سوال

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 94

رشته های مورد پذیرش آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

 آزمون استخدامی آموزش و پرورش توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود و در ۵۶ رشته مختلف جذب نیرو داریم، این رشته…