مدیو سوال

دانلود متن آگهی استخدامی آموزش و پرورش به همراه شرایط

آگهی استخدامی آموزش و پرورش ۹۴

وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمين نيروي انساني متعهد و كارآمد مورد نياز، براساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲- ۹۴/۲/۷ معاونت…