مدیو سوال

جزئیات نامه آموزش و پرورش به سازمان سنجش در درباره آزمون استخدامی

جزئیات نامه آموزش و پرورش به سازمان سنجش درباره آزمون استخدامی

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: آموزش و پرورش نامه‌ای برای برآورد هزینه اجرای آزمون استخدامی پنج هزار نیرو…