مدیو سوال

تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون استخدامی

تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اصلاحات دفترچه راهنمای آزمون استخدامی

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۶/۳/۲۴ و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶، بدينوسيله…