مدیو سوال

تعویق در برگزاری آزمون استخدامی شایعه ای بیش نیست

تعویق در برگزاری آزمون استخدامی شایعه ای بیش نیست

به گزارش وبسایت اخبار و منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش و به نقل از خبرنگار حوزه آموزش و پرورش…