خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.

ویژه ها

استادکار الکتروتکنیک

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش استادکار الکتروتکنیک

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش استادکار الکتروتکنیک

» شامل نمونه سوالات دروس عمومی پرتکرار ادوار گذشته آزمون های استخدامی / مناسب شغل استادکار الکتروتکنیک و رشته های مورد پذیرش این شغل / به همراه عین دفترچه سوالات سال های قبل [عمومی]
» به همراه پاسخنامه دقیق کلیه سوالات / مناسب برای مقطع کاردانی و داوطلبین رشته شغلی استادکار الکتروتکنیک / مطابق با سرفصل های آزمون اعلامی از سوی سازمان سنجش