مدیو سوال

سیاست حریم خصوصی

خرید متعهد میشود توضیحات بسته را بصورت کامل مطالعه کرده و با خرید از سایت همه قوانین درج شده در صفحه قوانین سایت را بدون نیاز به امضاء فیزیکی مورد پذیرش قرار داده است و در صورت عدم رعایت شرایط استفاده از مجموعه طبق قوانین سایت در مراجع قضایی جریمه شود.

خریدار متعهد میشود که فایل دریافتی را صرفاً جهت مطالعه شخصی استفاده کرده و به هیچ عنوان در اختیار دیگران ( دوستان ، فامیل ، گروه ها و کانال های اپلیکیشن های خارجی و داخلی از قبیل تلگرام ، ایتا و…) قرار ندهد .

خریدار متعهد میشود که از قرار دادن فایل دریافتی چه در عرصه اینترنت بصورت رایگان و یا غیر رایگان و همچنین چاپ کاغذی ( فقط یک نسخه برای خود کاربر مجاز بوده ) و کافینت ها و خدمات کامیپوتری ها نیز به ازای هر چاپ باید یک نسخه دیگر از مجموعه را با شماره همراه خریدار جدید ثبت کنند .