مدیو سوال

اطلاعيه سازمان سنجش درباره تمديد مهلت ثبت‌نام و اصلاحات دفترچه راهنما

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت‌نام و اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون استخدام وزارت آموزش و پرورش در سومين آزمون متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۵

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۵/۷/۱۴ و انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سومين آزمون متمركز دستگاههاي اجرايي كشور بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان مي‌رساند با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش اصلاحات ذيل در دفترچه راهنماي مذكور صورت گرفته است. لذا داوطلباني كه متقاضي ثبت‌نام در اين آزمون هستند با توجه به موارد ذيل مي‌توانند حداكثر تا روز يكشنبه مورخ ۲۵/۷/۹۵ نسبت‌ به ثبت‌نام اقدام نمايند. هم‌چنين داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با در نظر گرفتن توضيحات ذيل در صورت علاقه‌مندي مي‌توانند تا تاريخ فوق با مراجعه به قسمت ويرايش نسبت به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند.

۱- اصلاحات مربوط به خوشه شغلي تربيت بدني (كد ۲۶۰۵) :
– مقطع تحصيلي براي كد شغل محلهاي ۱۵۱۴۹تا ۱۵۲۵۹ مربوط به رشته تحصيلي تربيت بدني و علوم ورزشي – كليه گرايشها (با کد ۳۰۲۸۰) فقط ليسانس و فوق‌لیسانس صحیح مي‌باشد. به عبارت ديگر مقطع فوق ديپلم براي اين كدشغل محلها حذف مي‌گردد.
۲- اصلاحات مربوط به خوشه شغلي معارف اسلامي (كد۲۵۰۷) :
– رشته تحصيلي علوم قرآن و حديث (كد ۳۲۲۰۱) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس به عنوان رشته تحصيلي مجاز براي كدشغل محلهاي ۱۷۲۳۷ تا ۱۷۴۴۵ اضافه مي‌گردد.
۳- اصلاحات مربوط به خوشه شغلي مشاوره (كد۲۶۰۶) :
– رشته تحصيلي مشاوره – كليه گرايشها (كد ۳۲۴۱۷) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس به عنوان رشته تحصيلي مجاز براي كدشغل محلهاي ۱۷۲۲۶ تا ۱۷۲۳۶ اضافه مي‌گردد.
۴- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي هنرآموز ساخت و توليد (كد۲۵۹۲):
– براي كدشغل محلهاي ۱۷۶۶۱ تا ۱۷۶۷۴ رشته‌هاي تحصيلي مجاز اعلام شده در دفترچه راهنماي ثبت‌نام حذف، و رشته‌هاي تحصيلي مهندسي مكانيك (كد۳۱۳۳۷) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس، مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد (كد۳۱۱۹۷) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس و مهندسي ماشين ابزار (كد ۳۲۴۱۸) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس به عنوان رشته هاي تحصيلي مجاز جايگزين مي‌گردند.
۵- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي الكتروتكنيك (كد۲۵۲۸):
– رشته‌هاي تحصيلي مهندسي برق گرايش مخابرات (كد ۳۱۱۶۸) و مهندسي برق گرايش الكترونيك (كد ۳۱۷۱۲) از رشته‌هاي تحصيلي مجاز برايكدشغل محلهاي ۱۴۴۹۱ تا ۱۴۵۸۱ حذف مي‌گردد.
۶- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي آموزگاري (كد۲۵۱۷):
– در كد شغل محل هاي ۱۴۸۴۷ و ۱۴۸۴۸ و ۱۴۹۸۷ و ۱۴۹۹۱ و ۱۴۶۰۶ و ۱۴۶۰۷و ۱۴۶۱۵ و ۱۴۹۸۷ و ۱۴۷۸۰ ، جنسيت پذيرش به جنس زن اصلاح مي‌گردد.
– در كد شغل محل هاي ۱۴۶۴۱ و ۱۴۶۴۴ و ۱۴۹۷۵، جنسيت پذيرش به جنس مرد اصلاح مي گردد.
– در كد شغل محل ۱۴۷۴۳ ، تعداد پذيرش جنس زن به ۶ نفر اصلاح مي گردد.
– در كد شغل محل ۱۴۹۲۴ ، تعداد پذيرش جنس زن به ۱ نفر اصلاح مي گردد.
– كد شغل محل ۱۴۷۸۸ از فهرست پذيرش در دفترچه راهنما حذف مي‌گردد.
۷- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي آموزگار استثنائي (كد۲۶۰۸):
– در كد شغل محل ۱۵۰۶۰، جنسيت پذيرش به زن و مرد اصلاح مي گردد.
۸- اصلاحيات مربوط به خوشه شغلي كامپيوتر (كد۲۵۲۰):
– در كد شغل محل ۱۶۹۳۰، جنسيت پذيرش به زن و مرد اصلاح مي گردد.
– در كد شغل محل ۱۶۹۴۵، جنسيت پذيرش به زن اصلاح مي گردد.
۹- اصلاحات مربوط به دامنه پذيرش كدشغل محل ها :
كدشغل محل
شغل
خوشه شغلي
محل خدمت
۱۴۶۱۳
آموزگارابتدايي
آموزگارابتدايي
آذربايجان غربي – مياندوآب
دامنه پذيرش : مياندوآب
۱۶۴۲۴
دبيرعربي
عربي
كرمان – شهربابك
دامنه پذيرش: شهربابك، دهج
– دامنه پذيرش كليه كدشغل محل هاي شهرستان رفسنجان به شهرستانهاي رفسنجان، انار، نوق، كشكوئيه، فردوس اصلاح مي گردد.
۱۰- كلمه دانشگاه از رديف ۳ و ۸ بند ۲۵ تقاضانامه ثبت نام (شرايط بومي بودن داوطلب) حذف مي گردد.
۱۱- با توجه به بند ۷ شرايط و ضوابط دوره يكساله مهارت آموزي(مندرج در صفحه ۱۲ دفترچه راهنماي ثبت نام)، داوطلبان ملزم هستند رشته شغلي مورد نظر خود را با توجه به محل اموزش تعيين شده در پرتال معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه فرهنگيان به آدرس : http://cfu.ac.ir/moavenatamozeshi  تعيين نمايند.

منبع : سایت سازمان سنجش آموزش کشور : Sanjesh.org

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&id=4744

دیدگاه‌ها (0)

  • از درج مشکلات در دیدگاه ها پرهیز کنید.
  • برای مطرح کردن مشکلات از قسمت تماس با ما اقدام کنید.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*