مدیو سوال

تکذیب سازمان سنجش درباره زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تکذیب سازمان سنجش درباره آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خبر درج اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان در…